Mobil logga 2
Yoga, Helsingborg, Hotyoga, helsingborg, yoga är för alla, helsingborg yogacenter

(hot) yoga är för alla!

UNG    GAMMAL    MOTIONÄR    ELITIDROTTARE    PENSIONÄR    NYBÖRJARE    ELLER ERFAREN
OBLANS    IDROTTSKADOR    LEDVÄRK    STRESS    DEPRESSION    VIKTPROBLEM    HÖGT BLODTRYCK    ÅNGEST    UTBRÄNDHET    REUMATISKA BESVÄR
YOGA ÄR VERKLIGEN FÖR ALLA

Ett vanligt missförstånd är att man måste vara vig för att utöva yoga, vilket är fel.  

Yogaträning ger väldigt god fysik och uthållighet men det är framför allt andningen som är central .
Det är genom andningen som vi återkopplar till oss själva. 
Det är genom andningen vi lär oss att fokusera och koncentrera vårt medvetande.

Vi lever i en stressig tid då många av oss vare sig vi vill eller inte blir indragna i den långa listan av åtaganden och outtalade måsten.

Desto viktigare att hitt en plats för reflektion och en stund av förankring i tillvaron!

Varmt välkommen till oss!