Mobil logga 2

Ayurveda betyder kunskap om livet
hela livet

En urgammal visdom om liv och hälsa, beprövad i tusentals år. Baserad på det som är enkelt och naturligt.

Ayurveda är för dig som är frisk och som vill fortsätta att vara frisk och utvecklas. Det är även för dig som kommit ur balans och vill ha hjälp att återfå ditt välbefinnande. 

 

  • Varför reagerar vissa med oro vid stress, medan andra kan bli aggresiva?
  • Varför kan en del äta vad som helst utan att gå upp i vikt, medan andra ständigt bantar?
Människors olikheter kan verka slumpartade men är en del av ett enkelt och intressant mönster i hela naturen.
Att förstå detta mönster är nyckeln till att du själv kan skapa din egen hälsa och ditt eget välbefinnande.

Ayur-Veda ger dig förståelse församspelet mellan männiksor och natur samt det fysiska och andliga. 

De två huvudprinciperna inom Ayurveda är
  1. Medvetande och kropp är sammanflätade.
  2. Det finns inget mer kraftfullt sätt att läka kroppen än med vårt eget medvetande.
Att vara fri från sjukdom handlar i stor grad om att expandera sitt medvetande och få det i balans och i förlängningen överförs denna balans till vår kropp.

Genom att förstå sin egen kroppstyp (Dosha) får vi också förståelse för vad vi behöver äta och vad vi inte bör äta. Vilken form av träning och kosttillskott vi bör använda och hur vi bör förhålla oss till andra apekter av livet.
Vi är olika och behöver också olika.

Det finns tre begrepp som definierar och ofta återkommer i Ayurveda. De kallas Vata, Pitta och Kapha.
Man kan se dem som tre energikrafter eller energiformer som reglerar alla egenskaper och funktioner i både vår kropp och universum.
Kontakta Fatima för mer information och bokning
Tel: 070-970 00 12